Effektiv administration i WooCommerce för enklare orderhantering

Med WordPress & WooCommerce e-handel är det mycket enkelt och intuitivt att addera eller ändra produkter och kategorier. Att göra tillägg eller ändringar på redan lagda order eller att kolla varukorgar för kunder som ringer in.

Rapporter

Att kunna följa försäljningen och analysera produkterna är en av nycklarna till lönsammare affärer.

MedWordPress & WooCommerce e-handel kan du analysera hela affärsprocessen och titta i detalj på hur varje produkt går, analysera avbrutna köp och vilka aktiviteter som dina kunder gjort.

Det ger dig en fantastisk möjlighet till att hela tiden genomföra förbättringar på webbutiken.
Naturligtvis kan du exportera alla dina rapporter för att analysera vidare i andra verktyg.

Några av de standardrapporter du direkt får tillgång till är:

En instrumentpanel som ger en sammanfattning av de viktigaste affärshändelserna

  • Lagerlistor
  • Varukorgar som inte gått vidare till avslut
  • Rapporter över sökord
  • Olika topplistor

Kopplingar till bokföringsprogram och affärssystem

Grundidén är att du inte ska behöva dubbelarbeta. Vår ambition är att hjälpa dig att automatisera så mycket som möjligt av flödet och processerna från din webborder. Hela vägen från e-butiken via lageruttag fram till bokföring och affärsredovisning.

Vi hjälper dig med integrationer till de vanligaste systemen på marknaden.