Lexiums nya webb är byggd i WordPress av Redkite AB

Redkite har byggt och levererat Lexiums uppdaterade flerspråkiga WordPress webbplats.

Lexiums passion är att hjälpa sina kunder att realisera potentialen i lokaler och stödfunktioner.  Att gå från rena ”kostnadsposter” till att bidra till ökad affärsnytta, lönsamhet och medarbetarnöjdhet.

Sajten har byggts i WordPress.

Siten är en traditionell B2B webb med fokus på att stödja bolagets försäljnings- och affärs-processer.

Redkites uppdrag har varit att bygga upp webbplatsen från grunden och utveckla dess förmåga att attrahera nya kunder. Kompleterat med en aktiv och tydlig profil.

  • Sajten är byggd i senaste version av WordPress.
  • Flerspråkig
  • Webbplatsen driftas och underhålls av oss
  • Ett komplett support- och förvaltningsavtal ingår

https://lexium.se