Rusta för krig – eller ta del av e-handelns nya möjligheter?