strategi för digital marknadskommunikation

Effektivare marknadskommunikation

Vi hjälper er att strukturera arbetet och skapa effektivitet och uthållighet i den digitala marknadskommunikationen.

Det gäller att vara smartare och att fokusera ännu bättre än sina konkurrenter och att förstå sin målgrupp så att man kan prata till dem och med dem på ett intressant och effektivt sätt. Dessutom måste man vara konsekvent och uthållig.

Med våra paket av genomtänkta och väl utprovade workshops hjälper vi er att strukturera arbetet och skapa effektivitet och uthållighet i den digitala marknadskommunikationen.

Nulägesanalys och måldefinition

Med vår tydliga och väl testade metodik genomför vi företagsanpassade workshop.

Med utgångspunkt i nuläget jobbar vi tillsammans fram en plattform och en tydlig struktur på hur företagswebben bättre kan stödja era affärs- och försäljningsmål.

Sådana mål kan vara

  • Ökat tillflöde av leads
  • Bättre konvertering på webbplatsen
  • Prospekthantering och uppföljning
  • Ökad kännedom om ert företag
  • Förbättrad kunskap om era produkter

Vi ser till att det vi har kommit fram till dokumenteras och följs upp på ett strukturerat sätt.

Definiera aktiviteter och genomförandeplan

Syfte och mål:

Syftet är att omvandla kunskaperna och målen från steg 1 till en fungerande aktivitetslista och genomförandeplan.

Exempel på aktiviteter kan vara

  • Effektivisera sökmotoroptimering
  • Leaduppföljning och leadshantering
  • Strukturera om informationen på webbplatsen
  • Konverteringmetoder 

Vi genomför företagsanpassade workshop tillsammans med era nyckelmedarbetare och ansvarar för dokumentation och effektiv uppföljning av alla konkreta förslag.

Förbättrat målgruppsfokus

Genom att verkligen förstå mottagaren för marknadsbudskapet och deras behov, kan vi öka effektiviteten i kommunikationen.

Vi hjälper till att göra en matchning mellan ert varu- och tjänsteutbud och er målgrupp.

Genom att på ett strukturerat och professionellt sätt fråga er målmarknad om deras förväntningar och behov kan vi ytterligare trimma budskapet till att verkligen nå fram till mottagaren.