Konsultnet är en IT-konsult med en verksamhet som omfattar högkvalitativa lösningar kring företags Affärssystem (ERP) och Business Intelligence (BI).

I korthet

En väl fungerande och lättadministrerad hemsida med ett snabbt ROI

Genom en sömlös koppling till mät- och annonsverktyg kan Konsultnet i detalj följa och påverka innehållet på sina webbplatser.

Idag kan man på bolaget själv administrera det löpande arbetet med sajterna. Detta sparar tid och pengar men fram för allt kortar det tiden för förändingar och utveckling av webbplatserna.

  • Joomla
  • Lönsam portallösning kraftig trafikökning

På djupet

Flera kunder