Vi klargör E-handel för B2B

Redkite är en ledande fullservice webbyrå för B2B e-handel

Business to business innebär försäljning av varor eller tjänster mellan två företag. Alternativet är försäljning direkt mot slutkonsument, då kallas det istället för B2C eller business to consumer. E-handel mot konsumenter har vuxit sig starkare än e-handel för B2B. Detta beror delvis på den ökade komplexiteten som krävs för lyckad b2b e-handel, något som vi ska titta närmare på i denna artikel. 

E-handel mellan företag har kantats av trögrörlighet och en ökad komplexitet i jämförelse mot e-handel mot slutkund. Mängden produkter, variationer, beslutsfattare involverade inför och under ett köp, specifika priser beroende på kund och logistikproblem är några av de faktorer som hjälpt till att slöa ned processen. 

E-handel mellan företag har pågått länge, men inte likt den e-handel vi är van vid när det kommer till b2c. Istället har transaktioner hanteras digitalt, men då bakom komplexa system som nästintill enbart kopplar samman köpare och säljare, men stänger för en mer allmänn marknad. Dessa system har inneburit en stor grad komplexitet och därigenom också mycket höga kostnader. 

Smarta och starka plattformar har utvecklats för att överbrygga en stor del av de initiala frågeställningar bolag ställs inför en uppgradering av befintlig e-handel. Exempel på dessa är Magento och WordPress med WooCommerce, där effektiv publik e-handel möjliggörs och graden av komplexitet enklare styrs och hanteras. 

Hur skiljer sig B2B e-handel från B2C e-handel?

 • Företagskunder – har ofta långt mer komplexa behov och krav än konsumenter.
 • Prissättning – transaktioner mellan företag prissätts ofta beroende på kund och volym
 • Betalning och kassa – handel mellan företag kräver ofta flera alternativ samt information om t.ex. kreditgränser
 • Produkter – En ökad komplexitet gällande varianthantering tillkommer ofta med B2B e-handel 
 • Skalbarhet – En effektiv B2B-ehandel måste snabbare kunna hantera förändringar i marknaden och styra mot en snabb och lönsam uppskalning, här får inte möjlig expansion begränsas av inbyggd tech-debt. 
 • Logistik – Digital handel mellan företag kräver integrationer mot logistiksystem, med allt från trafikadmin till warehouse management.
 • Inlogg och kunduppgifter – Företagskunder skiljer sig åt långt mer än privatkunder, där till exempel en företagskund kan stå för en oproportionerlig del av omsättningen. Det blir därför viktigare med funktionalitet för att upprätthålla starka kundrelationer. 

Ovan faktorer innebär stora möjligheter för den som lyckas driva upp en stark och effektiv e-handel. De personer som innehar ledande befattningar är ofta vana e-handlare till vardags. De kommer därför efterfråga samma smidighet och effektivitet i affärer som sker företag emellan. Att ligga i framkant här kommer innebära starka konkurrensfördelar. 

Fem fördelar med en kraftfull e-handel för business to business

 1. Med stark e-handel för b2b kan ni effektivisera era försäljningsprocessen. En stark e-handel automatiserar stora delar av försäljningen. 
 2. Optimera genom att jobba mer datadrivet. Genom att löpande samla in stora mängder data från er e-handel, kan ni med snabbare beslutsfattning förbättra och stärka lönsamhet.
 3. Bättre know-your-customer och skräddarsydda erbjudanden.
 4. Sälj från flera siter samtidigt. Genom att hämta olika sortiment till en site kan ni kombinera olika lager och ge kunden ett bredare urval av produkter.
 5. Justering beroende på tid, tillfälle och kund. Det är enklare att möbler om en e-handel än en fysisk butik.

Vilken kompetens behövs på plats för att utveckla effektiv e-handel? 

Förståelse för affären

En viktig aspekt när ni anlitar en partner för att bygga eller förbättra er b2b e-handel är förståelse för affären. En kraftfull produktägare bör ha ett starkt sinne för affären, även om jobbet i sin helhet går ut på att utveckla produkten. Vi ser det som en essentiell del av leveransen att förstå vår kunds affär till punkt och pricka.

Hantering och analys av data
Modern e-handel kräver en kraftfull förståelse för data, hur den hämtas in och analyseras. Detta för att kunna konkurrera och kontinuerligt optimera efter kunders faktiska beteenden. Dataanlys kan innefatta såväl bearbetning av försäljningsdata som att placera produkterna rätt på sidan.

Stark teknisk kompetens

För att konkurrera måste ni leverera en tekniskt stark plattform till era kunder. Moderna företag ställer höga krav på fungerande e-butiker. Om något inte skulle fungera som det ska, om det tar lång tid eller om det av andra anledningar blir förseningar, tappar ni både en kund och ert rykte. Välj därför en partner med omsorg, och se till att det blir långsiktigt lönsamt.

God förståelse för tillväxt

Vi föreslår en partner som förstår sig på verktygen som behövs för att växa en e-handel. Att bygga och leverera en e-handel är det första steget, men att få en ökad tillströmning av kunder är en helt annan. Här krävs god kompetens inom exempelvis SEO, SEM och löpande bearbetning med email marketing.

Ta nästa kliv för er E-handel

När ni väl bestämt er för en större satsning på förbättrad e-handel får ni gärna kontakta oss. Vi är en långsiktig partner med lång erfarenhet inom e-handel, såväl för b2c som b2b. Vi jobbar agilt och kundnära, och håller oss kontinuerligt uppdaterade kring de senaste teknikerna för att ligga i framkant och kunna leverera den absolut bästa lösningen till er.