Viktigaste punkterna inför expansion till fler marknader med e-handel